Tarih Cetveli
<< Nisan  2020 >>
PzPtSÇPCCt
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Olan Olaylar
Bugün Doğanlar
Bugün Ölenler
Biyografiler
Tarihi Belgeler   Aranan Kelime : osmanlı
Tarih
Bilgi
06/04/1326 Olay Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı.
25/01/1363 Olay Sırpsındığı Muharebesi'nı Osmanlı Devleti kazandı.
20/06/1389 Olay Osmanlı ordusu ile Haçlı orduları arasında bugünkü Sırbistan'da Sırp Sındığı Savaşı yapıldı. Savaşı Osmanlı ordusu kazandı. Zaferden sonra, yaralı bir Sırp askeri Sultan 1. Murat'ı savaş alanını gezerken hançerle öldürdü.
08/03/1403 Ölüm Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid, Akşehir'de öldü.
29/03/1430 Olay Osmanlılar, Selanik ve İyonya'yı fethetti.
17/10/1448 Olay II. Kosova Savaşı; Hunyadi Yanos komutasında ve çoğunluğu Macarlardan oluşan ordu, II. Murat'ın komutasındaki Osmanlı ordusuyla karşı karşıya geldi.
19/10/1448 Olay Osmanlı Sultanı II. Murat, Kosova Zaferi'ni kazandı.
18/02/1451 Olay Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) ikinci kez tahta çıktı.
29/05/1453 Olay Osmanlı Sultanı II. Mehmed İstanbul'u Bizans İmparatorluğu'ndan aldı. Doğu Roma İmparatorluğu çöktü. II : Mehmed "Fatih" unvanıyla anılmaya başladı.
30/05/1453 Olay Fatih Sultan Mehmed Hızır Bey'i (Çelebi) İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı. O günden bu yana 475'i Osmanlı ve 30'u Cumhuriyet döneminde olmak üzere 505 belediye başkanı görev yaptı.
26/10/1461 Olay Trabzon Rum İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı güçlerine teslim oldu.
15/04/1489 Doğum Mimar Sinan, Osmanlı mimarı (ö. 1588)
02/08/1492 Olay İspanya'da, Musevilere dinlerini değiştirmeleri, aksi takdirde ülkeden ayrılmaları için verilen süre sona erdi. İspanya Musevilerinin çoğu, Kemal Reis'in kadırgalarıyla İstanbul'a geldi ve Osmanlı Devleti'nce hoşgörüyle karşılandı.
06/11/1494 Doğum Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı padişahı (ö. 1566)
24/04/1512 Olay Dokuzuncu Osmanlı padişahı ve ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim Han tahta çıktı.
20/08/1516 Olay Gaziantep, Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusunca fethedildi.
28/10/1516 Olay Sadrazam Sinan Paşa yönetimindeki Osmanlı ordusu, Memlukları Gazze yakınlarında yendi.
22/01/1517 Olay Osmanlı ordusu, Ridaniye Savaşı'nda Memluk ordularını yendi. Bu savaşın ardından halifelik Osmanlılara geçti.
28/01/1517 Olay Yavuz Sultan Selim'in başında bulunduğu Osmanlı ordusu, Kahire'ye girdi.
30/12/1517 Olay Osmanlı Orduları Kudüs'e girdi.
22/09/1520 Ölüm Dokuzuncu Osmanlı padişahı Sultan I.Selim (Yavuz Sultan Selim) öldü.
01/08/1521 Olay Osmanlı orduları, Belgrad'ı kuşatma altına aldı.
29/08/1521 Olay Osmanlı orduları Belgrad'ı zaptetti.
13/12/1522 Olay Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Rodos'un teslimini istedi.
25/12/1522 Olay Rodos, Osmanlı egemenliğine girdi.
02/01/1523 Olay Rodos adası, Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı orduları tarafından fethedildi.
27/09/1529 Olay Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu Viyana'yı kuşatmaya aldı.
31/12/1534 Olay Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu, Bağdat'a girdi.
04/07/1546 Doğum Osmanlı Sultanı III. Murad doğdu, 1574-95 arasında hüküm sürdü.
26/11/1548 Olay Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu, Halep'e girdi.
24/09/1566 Olay Onbirinci Osmanlı Padişahı II. Selim tahta çıktı.
06/08/1571 Olay Magosa'nın Osmanlı ordularına teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı.
07/10/1571 Olay Hıristiyan birleşik donanması ile İnebahtı'da karşılaşan Osmanlı donanması yenildi.
12/12/1574 Olay Osmanlı Sultanı II. Selim öldü.
12/12/1574 Ölüm Osmanlı padişahı II. Selim (d. 1524)
15/12/1574 Olay III. Murat 12. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı.
15/12/1574 Ölüm II. Selim, Osmanlı padişahı
18/04/1590 Doğum I. Ahmet, Osmanlı padişahı (ö. 1617)
22/10/1600 Olay Osmanlı ordusu, Macaristan'ın Kanije Kalesi'ni fethetti.
18/11/1601 Olay Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Haçlı ordusunu yenerek Kanije zaferini kazandı.
21/12/1603 Ölüm III. Mehmet, Osmanlı padişahı
22/12/1603 Olay Osmanlı padişahı III. Mehmet öldü, oğlu I. Ahmet tahta çıktı.
03/11/1604 Doğum II. Osman (Genç Osman), Osmanlı padişahı (ö. 1622)
06/10/1605 Olay Lala Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Estergon Kalesi'ne girdi.
05/11/1615 Doğum Osmanlı padişahı I. İbrahim (ö. 1648)
20/05/1622 Olay Osmanlı İmparatorluğu'nda isyancılar, ordu ve yönetimde yenilik taraftarı Padişah II. (Genç) Osman'ı tahttan indirip öldürdüler.
05/11/1638 Olay IV. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu, Musul'a girdi.
15/11/1638 Olay Osmanlı ordusu Bağdat'ı kuşatmaya başladı.
24/12/1638 Olay Osmanlı padişahı IV. Murat, Bağdat'ı ele geçirdi.
25/12/1638 Olay Osmanlı orduları Bağdat'a girdi.
20/01/1639 Ölüm I. Mustafa, Osmanlı'nın 15. Padişahı (d. 1591)
02/01/1642 Doğum IV. Mehmed, Osmanlı padişahı (ö. 1693)
20/03/1653 Olay Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi yapmakla tanınan Sadrazam Tarhoncu Ahmet Paşa, bundan rahatsızlık duyanların padişaha şikayeti sonucu öldürüldü.
05/10/1657 Ölüm Osmanlı bilgini Katip Çelebi öldü.
31/10/1661 Ölüm Köprülü Mehmed Paşa, Osmanlı sadrazamı (d. 1578)
05/09/1669 Olay Girit, Osmanlı İmparatorluğu'nca ilhak edildi.
14/07/1683 Olay Osmanlı Orduları, Viyana'yı ikinci kez kuşattı.
15/07/1683 Olay Osmanlı Ordusunun Viyana taarruzu başladı.
16/07/1683 Olay Viyana'ya taarruz eden Osmanlı Ordusu, Avusturya Ordusunu mağlup etti. Böylelikle Viyana kuşatması sürdürüldü.
26/05/1689 Doğum İngiliz yazar Lady Mary Wortley Montagu. Lady Montagu, dönemin Osmanlı toplumu üzerine ayrıntılı gözlemleriyle de bilinir.
09/10/1690 Olay Belgrad yeniden Osmanlı egemenliğine girdi.
18/02/1695 Olay Osmanlı donanması, Sakız Adası'nı Venedikliler'den geri aldı.
14/07/1700 Olay Osmanlı Devleti, Çarlık Rusyası ile İstanbul Antlaşması'nı imzaladı.
28/12/1703 Ölüm II. Mustafa, Osmanlı padişahı (d. 1664)
29/12/1703 Ölüm II. Mustafa, Osmanlı padişahı
13/09/1705 Ölüm Osmanlı Devletine sığınan Macar Kralı Tökeli İmre, İzmit'te öldü.
28/01/1717 Doğum Başlattığı idari ve askeri reformlarla Osmanlı İmparatorluğunun gerilemesini durdurmaya çaba gösteren Osmanlı Sultanı III. Mustafa.
26/10/1730 Olay Osmanlı'da ayaklanma başlatan Patrona Halil ve arkadaşları idam edildi.
25/11/1730 Ölüm Patrona Halil, Osmanlı yeniçeri ve Patrona Halil İsyanı'nın öncüsü (d. 1690)
13/12/1754 Ölüm I. Mahmut, Osmanlı padişahı
13/12/1754 Olay Osmanlı padişahı III. Osman'ın saltanatı başladı
30/10/1757 Ölüm III. Osman, Osmanlı padişahı (d. 1699)
24/12/1761 Doğum III.Selim, 28. Osmanlı Padişahı
03/11/1776 Ölüm Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, Osmanlı Sadrazamı(d. 1661)
08/09/1779 Doğum IV. Mustafa. Reformcu III. Selim'in tahttan indirilmesine destek vererek 1807-1808 arasındaki hükümdarlığı sırasında gericiliğe güç kazandıran Osmanlı Sultanı.
08/01/1784 Olay Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması.
20/07/1785 Doğum Osmanlı Sultanı II. Mahmud doğdu. 1803-39 arasındaki hükümdarlığı döneminde giriştiği Tanzimat reformlarıyla çığır açan Mahmut, peş peşe uğradığı yenilgilere karşın İmparatorluğun ayakta kalmasını sağlamaya çalıştı.
17/08/1787 Olay Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı.
09/02/1788 Olay Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya, Osmanlı-Rus savaşına katıldı.
11/07/1789 Olay Osmanlı-İsveç ittifakı.
31/01/1790 Olay Osmanlı-Prusya ittifakı.
18/09/1790 Olay Yergöğü Mütarekesi. 1787’de başlayan Osmanlı-Rus savaşları sırasında Avusturya ile Yergöğü’de yapılan savaşta Avusturya’nın yenilmesiyle sonuçlanmıştır.
04/08/1791 Olay Osmanlı - Avusturya devletleri arasında Ziştovi Barış Antlaşması imzalandı. ZİŞTOVİ ANTLAŞMASI, Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında imzalanan barış antlaşması (4 Ağustos 1791). 1787’de başlayan Osmanlı-Avusturya-Çarlık Rusyası savaşları sırasında Avusturya orduları fazla bir başarı gösterememişler ve Fransız Devrimi’nden (1789) sonra Avusturya, barış yapma eğilimi taşımaya başlamıştı. 1790 yılında Avusturya ordularının Yergöğü’de uğradığı büyük yenilgi Avusturya’nın bu eğilimini daha da artırdı. Osmanlı İmparatorluğu da; görece başarılı olduğu Avusturya cephesinde barışı sağlamak ve kuvvetlerini Çarlık Rusyası cephesine yığmak istiyordu. Bu şartlar altında 18 Eylül 1790’da dokuz aylık bir mütareke imzalandı. Bu mütarekenin imzalanmasından sonra da Aralık 1790’da Ziştovi kasabasında barış görüşmeleri başladı. Barış antlaşması aynı kasabada 4 Ağustos 1791’de imzalandı. Antlaşmanın önemli maddeleri şunlardır: 1) İki devlet arasında barış yeniden kurulacak, her iki taraf, bu savaşlara katılmış tebası hakkında af ilan edecektir; 2) İki devlet arasında savaştan önceki fiilî ve hukukî durum ve bundan önce imzalanmış olan ticaret antlaşmaları tekrar geçerli olacaktır; 3) Avusturya bu savaşta işgal ettiği bütün toprak, kale ve palangaları savaştan önceki halleriyle, silahlarıyla Osmanlı İmparatorluğu’na iade edecektir; 4) Avusturya; Çarlık Rusyası’na, gizli ya da açık, yardım etmeyecektir.
18/08/1791 Olay Rus Savaşı'nın sonu. İngiltere, Prusya ve İspanya’nın arabuluculuğuyla, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, sekiz aylık bir süre için Kalas Mütarekesi imzalandı.
09/01/1792 Olay Osmanlı devletiyle Rusya arasında, 5 yıllık savaşın ardından ''Yaş Anlaşması'' imzalandı.
08/12/1796 Ölüm Petro Aleksandroviç Rumyantsev, (d 4 Ocak 1725) Çariçe II. Katerina'nın emrinde 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşına kumandanlık etmiş Rus generali
10/05/1799 Olay Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Akka'da Napoleon Bonaparte'ın komutasındaki Fransız ordusunu yenilgiye uğrattı.
13/03/1800 Doğum Altı kez sadrazamlık görevinde bulunarak Tanzimat'ın başlıca mimarlığını üstlenmiş olan Osmanlı devlet adamı Mustafa Reşit Paşa.
14/02/1804 Olay Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ilk Sırp ayaklanmasını Kara George başlattı.
17/11/1808 Ölüm IV. Mustafa, 29. Osmanlı padişahı
15/08/1826 Olay Mehmet Reşit Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Atina'ya girdi.
20/10/1827 Olay Navarin Baskını. İngiliz, Fransız, Rus birleşik filosu, Yunanistan açıklarında Navarin'de Osmanlı donanmasını tahrip etti.
09/02/1830 Doğum 1871’e değin Batılılaşmaya yönelik reformları sürdürdükten sonra mutlakiyetçiliğe yönelen Osmanlı Sultanı Abdülaziz.
08/04/1830 Olay Avrupa ülkeleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndan, bağımsız Yunan devletini onaylamasını istediler.
01/11/1839 Doğum Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Osmanlı sadrazamı
15/07/1840 Olay Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Prusya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası arasında Londra Antlaşması imzalandı. Osmanlılar, Mısır'ı veraset, Suriye'yi kaydı hayat şartıyla Mehmet Ali Paşa'ya verdiler.
02/11/1844 Doğum V. Mehmet, Osmanlı padişahı (ö. 1918)
06/01/1849 Doğum Osmanlı egemenliğine karşı Bulgar ulsual ayaklanmasının kahramanlarından şair Hristo Botev.
24/08/1851 Olay Palmer ve Goldschmid şirketleriyle sözleşme imzalayan Osmanlı Hükümeti, borç para aldı.
09/01/1853 Olay Osmanlı devleti için ''hasta adam'' tabiri ilk kez Rus Çarı I. Nikola tarafından kullanıldı.
29/08/1855 Olay Osmanlı'da ilk telgraf görüşmesi yapıldı. İstanbul-Edirne, İstanbul-Şumnu hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumnu'dan İstanbul'a gönderildi. Kırım Savaşı'ndan bilgi veren telgrafta, Müttefik askerleri Sivastopol'a girmişlerdir. yazılıydı. Türk birlikleri de müttefikler arasındaydı.
11/09/1855 Olay Osmanlı orduları, müttefikleriyle beraber Sivastopol'a girdi.
30/03/1856 Olay Osmanlı Devleti, Fransa, İngiltere ve Sardinya-Piemonte; Rus Çarlığı ile Kırım Savaşı sonunda Paris Anlaşmasını imzaladılar.
24/11/1859 Doğum Medeni Mehmet Nuri Efendi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son Şeyhülislamı (ö. 1927)
14/01/1861 Doğum Son Osmanlı Sultanı Mehmed Vahideddin.
08/09/1862 Olay Osmanlı Devleti ile Büyük Avrupa devletleri arasında İstanbul Protokolü imzalandı.
19/03/1866 Olay Osmanlı Hükümeti, Süveyş Kanalı'nın açılması konusunda izin verdi.
09/09/1869 Doğum Abdullah Cevdet, Osmanlı siyaset adamı ve düşünürü
09/02/1871 Olay Osmanlı'da ilk kez Karl Marx'ın bir makalesi Hakayik-ul Vakayi gazetesinde yayımlandı.
14/07/1874 Doğum Abbas Hilmi Paşa, Osmanlı dönemindeki son Mısır valisi (ö. 1944)
19/03/1877 Olay Osmanlı devletinin ilk Mebusan Meclisi toplandı.
24/04/1877 Olay Rusya Eflak ve Boğdan’a girerek Osmanlı’ya savaş ilan etti. Böylece Osmanlı’nın ağır darbe aldığı ve Rusların önemli bir dirençle karşılaşmadan Yeşilköy’e kadar ilerledikleri 93 Harbi başlamış oldu.
03/03/1878 Olay Osmanlı devleti ile Rusya arasında Ayastefanos Antlaşması imzalandı.
12/07/1878 Olay Osmanlı devleti Kıbrıs adası yönetimini İngiltere'ye devretti.
13/07/1878 Olay Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya ve Fransa arasında Berlin Antlaşması imzalandı.
13/04/1893 Ölüm Muallim Naci, Osmanlı dönemi Türk yazarı (d. 1850)
04/12/1897 Olay Osmanlı devleti ile Yunanistan arasında barış anlaşması imzalandı.
24/11/1898 Doğum Naciye Sultan (Killigil), Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit'in torunu ve Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı (ö. 1957)
05/04/1900 Ölüm Gazi Osman Paşa, Osmanlı Paşası (d. 1833)
05/04/1900 Olay 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki ''Plevne Direnişi'' ile tanınan Gazi Osman Paşa öldü.
29/08/1904 Ölüm V. Murat, Osmanlı padişahı (d. 1840)
04/10/1904 Olay Almanya ile Osmanlı Devleti arasında telgraf anlaşması imzalandı.
22/09/1908 Olay Bulgaristan, Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti.
05/10/1908 Olay Bulgaristan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
05/10/1908 Olay Avusturya imparatorunun ilhak notasını imzalamasıyla Bosna-Hersek, Osmanlı toprağı olmaktan çıktı.
06/10/1908 Olay Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun denetimindeki Bosna-Hersek'i ilhak etti.
07/10/1908 Olay Osmanlı yönetimine başkaldıran Girit adası Yunanistan ile birleşti.
16/09/1909 Olay Türkiye'deki ilk dişçilik okulu, Kadırga'daki Menemenli Mustafa Paşa Konağı'nda, ''Darülfünun-ı Osmanlı Tıp Fakültesi Aczacı ve Dişçi Kabile ve Hastabakıcı Mektebi'' adıyla açıldı.
30/11/1909 Olay Osmanlı tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Tarihi Osmani Encümeni kuruldu.
02/12/1909 Olay Fransız Baron Cathers, Osmanlı'daki ilk uçak gösterisini yaptı. Uçak, Şişli Hürriyeti Ebediye tepesinden Bulgar Hastanesi'ne indi.
15/09/1910 Olay Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.
25/09/1911 Olay İtalya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.
29/09/1911 Olay Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı devletini karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı.
23/10/1911 Olay Trablusgarp Savaşı'nda İtalyan yüzbaşı Carlo Piazza, Bingazi'deki Osmanlı siperleri üstünde tarihin ilk askeri keşif uçuşunu gerçekleştirdi. Piazza daha sonra ilk askeri amaçlı hava fotoğrafını da çekti.
05/08/1912 Olay Padişah Sultan Reşat Meclis'i Mebusan'ı feshetti ve 14 Mayıs 1914'e kadar kadar Osmanlı Meclisi toplanamadı.
17/10/1912 Olay Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan bir araya gelerek Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açtı (I. Balkan Savaşı).
23/10/1912 Olay Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı ve Sırp orduları arasındaki Kumanova Muharebesi başladı.
24/10/1912 Olay Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı ve Sırp orduları arasındaki Kumanova Muharebesi Sırpların galibiyeti ile sonlandı.
28/11/1912 Olay Arnavutluk Osmanlı'dan bağımsız oldu.
28/05/1913 Olay Osmanlı'da ilk feminist örgüt sayılabilecek Teali-i Nisvan kuruldu.
22/07/1913 Olay Sırbistan 2. Balkan savaşından topraklarını genişleterek çıktı. Bükreş Anlaşması ile Osmanlı 1. Balkan savaşında yitirdiği Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı.
02/08/1914 Olay Osmanlı Devleti ile Almanya arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
02/08/1914 Olay Osmanlı Devleti seferberlik ilan etti.
29/10/1914 Olay Amiral Souchon liderliğindeki Goeben (Yavuz), Breslau (Midilli) ve dokuz Osmanlı savaş gemisinden oluşan bir donanma Rus liman ve gemilerini bombalayarak Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesine neden oldu.
02/11/1914 Olay Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.
02/11/1914 Olay Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
05/11/1914 Olay Kıbrıs'ın yönetimi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan İngiltere'ye geçti.
11/11/1914 Olay Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletlerine savaş ilan etti.
2/11/1914 Olay Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
18/03/1915 Olay Çanakkale kıyılarına çıkartma yapan müttefik ordularına karşı Mustafa Kemal komutasındaki Osmanlı direnişi zaferle sonuçlandı.
10/08/1915 Olay Osmanlı ordusu Anafartalar'da İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri Conk Bayırı'nda yendi.
10/10/1915 Olay Osmanlı ordusu Anafartalar'da İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri Conk Bayırı'nda yendi.
08/01/1916 Olay Müttefik kuvvetleri Osmanlı ordusunun Çanakkale direnişini kıramadılar. Yenilgiye uğrayarak Gelibolu yarımadasından çekilmeye başladılar. Başarısızlığı nedeniyle İngiliz Deniz Kuvvetleri komutanı Amiral Winston Churchill görevinden istifa etti.
10/06/1916 Olay Osmanlı yönetimindeki Mekke Arap İsyanı sırasında Arapların eline geçti.
07/11/1917 Olay I. Dünya Savaşı: İngiliz kuvvetleri Osmanlı Devleti idaresindeki Gazze'yi ele geçirdi.
09/12/1917 Olay Kudüs, İngiliz ordularının işgal etmesiyle Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı.
31/08/1918 Olay Vahdettin padişah oldu. O gün, Osmanlı tarihindeki son kılıç kuşanma töreni yapılmış oldu.
13/10/1918 Olay Talat Paşa liderliğindeki İttihat ve Terakki hükümeti Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak Osmanlı için I. Dünya Savaşı'nı bitirdi ve istifa etti.
30/10/1918 Olay I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti ile galip devletler arasında Mondros Mütarekesi imzalandı.
02/12/1918 Olay Ermenistan, Osmanlı devletinden bağımsızlığını ilan etti.
21/12/1918 Olay Osmanlı padişahı Vahdettin, Meclis-i Mebusan'ı feshetti.
10/01/1919 Olay Medine'deki Osmanlı garnizonu silah bırakan son muharip kuvvet oldu. I. Dünya Savaşı fiilen sona erdi.
30/01/1919 Olay Paris Barış Konferansı'nda İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasını kararlaştırdılar.
12/01/1920 Olay İstanbul'da son ''Osmanlı Meclisi Mebusanı'' açıldı.
28/01/1920 Olay Osmanlı Meclis_i Mebusanının gayri resmi oturumunda Misak-ı Milli (Ulusal And) oybirliği ile kabul edildi.
06/02/1920 Olay Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Mondros Mütarekesi'ne karşı direnme yanlısı Felah-ı Vatan Grubu kuruldu.
17/02/1920 Olay Osmanlı Mebuslar Meclisi, kabul ettiği Misak-ı Milli'nin basında yayınlanmasını ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesini kararlaştırdı.
06/03/1920 Ölüm Çağdaş Türk edebiyatının öncülerinden öykücü Ömer Seyfettin. Ağdalı Osmanlıca yerine günlük konuşma dili olan sade Türkçe'yi yazı dili haline getirmekte büyük rolü olan Ömer Seyfettin'in öyküleri arasında Bomba, Harem, Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet, Beyaz Lale, Tarih Ezeli Bir Tekerrür, romanları arasında Efruz Bey ve Yalnız Efe sayılabilir.
22/04/1920 Olay İtilaf Devletleri, Osmanlı hükümetini Paris'te toplanacak sulh konferansına davet etti.
01/11/1922 Olay Son Osmanlı padişahı VI. Mehmet tahtını terketti.
01/11/1922 Olay 623 yıl süren Osmanlı Saltanatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla sona erdi.
04/11/1922 Olay Son Osmanlı hükümeti (Tevfik Paşa kabinesi) istifa etti.
04/11/1922 Olay Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi Takvimi Vakayi yayınını durdurdu.
10/11/1922 Olay Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin, son Selamlık törenine katıldı.
17/11/1922 Olay Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmet (Vahdettin) İstanbul'u terk etti.
03/03/1924 Olay Urfa Milletvekili Saffet Efendi ile 50 arkadaşının "Hilafetin kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasına " dair verdikleri önerge görüşülüp kabul edildi. Bu karar aynı gün İstanbul Valisi Haydar ve Polis Müdürü Sadettin Bey tarafından Halife'ye bildirildi.
03/03/1924 Olay 429 sayılı kanunla Şeriye ve Evkaf Bakanlığı kaldırıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Şeyhülislamlık ve Evkaf Nezareti'nin birleşmesiyle meydana gelmiş olan bu bakanlığın yerine Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü örgütleri kuruldu.
04/03/1924 Olay Halife Abdülmecit Efendi ve Osmanlı hanedanı mensupları yurtdışına çıkarıldı.
18/04/1924 Ölüm Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmasına verdiği moral ve edebi destekle de tanınan İngiliz şair Lord Byron.
18/02/1925 Ölüm Osmanlı devletinin son vakanüvisi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey İstanbul'da öldü.
15/05/1926 Ölüm Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmet Vahdettin, San Remo'da sürgünde.
26/07/1927 Olay Mustafa Kemal Lozan Antlaşması'nın 4. yıl dönümünde, "Türk milleti için siyasi bir zafer teşkil eden bu antlaşmanın Osmanlı tarihinde emsali yoktur" dedi.
13/06/1928 Olay Türkiye Cumhuriyeti ile Düyun-ı Umumiye (Osmanlı Borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı.
01/12/1928 Olay Osmanlı borçlarının tasfiyesine ilişkin anlaşma TBMM'de onaylandı.
22/04/1933 Olay Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında imzalanan antlaşmayla Osmanlı borçlarının tasfiyesi sağlandı.
12/01/1934 Olay Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması'nı imzalayan Yunanistan'ın eski başbakanı Elefterios Venizelos, AtatürkNobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.
20/01/1934 Ölüm Hüseyin Kazım Kadri, Türk devlet adamı ve yazar (Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Valilik ve Nazırlık görevlerinde bulunan) (d. 1870)
05/12/1934 Ölüm Ali Cenani, Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda ve TBMM'de milletvekilliği yapmış siyasetçi
07/10/1936 Ölüm Osmanlı devletinin son sadrazamı Tevfik Paşa İstanbul'da öldü.
21/08/1944 Ölüm Son Osmanlı Halifesi Abdülmecid, Paris'te öldü.
20/12/1944 Ölüm Abbas Hilmi Paşa, Osmanlı dönemindeki son Mısır valisi (d.14 Temmuz 1874)
16/06/1952 Olay Osmanlı hanedanı kadınlarına Türkiye'ye dönme izni çıktı.
25/05/1954 Olay Türkiye, Osmanlı borçlarından kendine düşen payın son taksitini ödedi.
22/07/1955 Olay İsmail Hami Danişmend "1703-1924 Açıklamalı Osmanlı Tarihi Kronolojisi" adlı eserinde Atatürk'e hiç yer vermemişti. Milli Türk Talebe Birliği protesto amacıyla kitabın kapağını yaktı.
30/03/1956 Ölüm Yazar Mithat Cemal Kuntay İstanbul'da. Şiirlerini Türkün Şehnamesinden adlı bir kitapta toplamış olan Kuntay, Üç İstanbul adlı romanında Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün hikayesini, II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve Mütareke yıllarının İstanbul'unu anlatmıştı.
16/07/1964 Ölüm Eski başbakanlardan Rauf Orbay öldü. Osmanlı donanmasında Hamidiye kruvazörü komutanlığı yapan Orbay Balkan Savaşı'ndaki başarıları nedeniyle "Hamidiye Kahramanı" ünvanı almıştı.(d. 1881)
02/06/1980 Olay Osmanlı'dan bu yana devam eden buğday ve ekmek fiyatları üzerindeki devlet kontrolü kaldırıldı.
01/11/1982 Ölüm Sait Naci Ergin Türk siyasetçi (d. 1908, Niğde, Osmanlı İmparatorluğu)
12/03/1983 Olay Osmanlılar zamanında yapılan Hamidiye suyu ihracından bu yana ilk defa olarak su ihraç etmeye başlandı. İzmir'den Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Suudi Arabistan'a su ihracı başladı.
05/07/1987 Ölüm Profesör Dr. İdris Küçükömer öldü. Yön ve Ant dergilerinde yazdığı yazılarla Türkiye'de kapitalist gelişmenin çarpıklıkları ele alan Küçükömer, devletin "despotik" niteliğinin "sivil toplum"un gelişmesi önünde en büyük engel olduğunu savundu. Osmanlı Devletinin toplumsal formasyonu konusunda "Asya tipi üretim tarzı" kuramını gündeme getirdi.
04/03/1992 Olay İspanya'dan Engizisyon baskısından kaçarak Osmanlı İmparatorluğuna sığınan Museviler, 9 yıl önce bugün Türkiye'ye gelişlerinin 500. yılını kutladılar.
14/03/1993 Olay Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, "Laiklik bir din değildir. Bu düşünce yanlıştır. Laiklik din ve vicdan hürriyetine saygıdır." dedi. Diyanet İşleri Başkanı Yılmaz Kuran'ın yeniden tefsir edilmesini istedi ve İlmihal kitabı ile İslam tarihinin de yeniden yazılmasından yana olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan Diyanet İşleri Başkanı Yılmaz'a destek geldi. Özal, "Çağa ayak uydurmak için değişimin şart olduğunu. "Aksi halde Osmanlının düştüğü yanlışlık tekrarlanır. Dini konulara yeni anlayış getirmek lazım. Bu konuda korkmadan çalışmak gerekir" dedi.
09/11/1993 Olay Hırvat topçu bataryaları Bosna'nın Mostar kentindeki Osmanlı Mostar köprüsü'nü tahrip etti. Köprü 16. yüzyılda yapılmıştı.
Görüşlerinizi İletin
Tarihte Bugün Içerik Arama

Site içi aramayı kullanarak, aradığınız kelimeyi içeren kayıtlar kronolojik olarak listelenecektir.
Görüşlerinizi İletin
Sitemizin sizlere daha fazla hizmet edebilmesi için öneri, görüş ve katkılarınızı bizlere iletiniz.
Sitenize Ekleyin
Sitemizde Tarihte Bugün Servisi Vermek İstermisiniz ? Çok yakında bu hizmetimiz sizlerle olacaktır.
RSS - XML Servisleri
Add to My Yahoo!
Add to Google
Tarihte Bugün RSS Servisi
 

(C) 2007, Türk Bilişim İnternet Hizmetleri